Dualar

Dualar

Etiketler En güçlü dualar Dualar bütün dualar allaha yapılan güzel dualar
islami sohbet Dualar
Kategori dualar
Bu Dua Sitesi 538 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dua Bahçesi Sohbet

Dualar Hakkında Detaylar

Düalar Düa Dua bahcesi Dualari Duabahçesi nden En güzel Duaları sirasi iLe sizler için hazirladık Psikolojik sorunlar için hangi dua okunur,Günlük hangi dualar okunmalı,Zor durumda hangi dua okunur,Dileklerin kabul olması için hangi dua edilmelidir

 

Günlük okunacak dua ve zikirlerin faziletleri! Her gün okunacak kısa dualar

Gündelik yaşantımız içerisinde her gün okumayı alışkanlık haline getirmemiz dua ve zikirler, her Müslümanın bilmesi ve uygulaması faziletli olan amellerdendir. Peygamberimizin tavsiye ettiği günlük zikir ve duaların anlamlarını sevaplarıyla birlikte sizlere derledik. Her gün okunacak dualar! Günlük okunacak dua ve zikirler neler? Abdest aldıktan sonra hangi dua okunur? Salavat çekmenin faziletleri...

Gündelik yaşantımız içerisinde de sıklıkla kullandığımız bir kelime olan zikir, anmak/ hatırlamak için yapılan bir şeydir. Unuttuğumuz şeyleri yeniden hafızamızda tutmak ya da hafızamızda olan şeyi koruyarak onu unutmamamızı sağlayan zikir; Müslüman bir kimsenin yaşamının her alanında olması gerekir. “Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz.” (Enfal, 8/45) ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi tüm zikirlerimiz öncelikle Allah (c.c) için olmalıdır. Öyle ki biz şükür ve ihlasla O'nu tesbih ettikçe o da bize karşılık verir. Bu duruma en güzel örnek ise “Beni anın, ben de sizi anayım.” (Bakara, 2/152) ayetidir. Dolayısıyla da gündelik yaşantımız içerisinde Allah'ı zikretmeyi alışkanlık haline getirmemiz oldukça önemlidir.

PEYGAMBERİMİZE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ

Alemlere rahmet olarak gönderin Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'i devamlı olarak anmamızın Allah (c.c)'u da hoşnut edeceğini ifade eden ayette ''Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.''  [Nisa 80] buyrulmaktadır. Dolayısıyla hem Peygamberimiz'i hatırlamak hem de Allah'ın rızasını kazanmak için salavat getirmenin önemi çok büyüktür. Salavat getirdiğimiz takdirde Allah (c.c)'un da izniyle birçok hayırlı durumun kapılarının açılabileceğini görebiliriz:

 • - Salavat çekmek günahların affedilmesine vesiledir.
 • - Bolca salavat getiren Müslüman bir kimsenin Kıyamette yakınında olur.
 • - Efen­di­miz (SAV), sa­lât oku­ya­na mu­kâ­be­le­ eder.
 • - Allah (c.c)'un üzerimize rahmeti indirmesine vesile olmaktadır.
 • - Gündelik yaşantı içerisinde unuttuğumuz sözlerin hatırlanmasına vesiledir.
 • PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİR
 • Ebû Tâ­lib’in kı­zı Üm­mü Hâ­nî (r.a),Peygamber Efendimiz (SAV)'e mü­ra­ca­at ede­rek:

  “–Yâ Ra­sû­lal­lâh! Ben ih­ti­yar­la­dım ve za­yıf­la­dım. Ba­na otur­du­ğum yer­de ya­pa­bi­le­ce­ğim bir iba­det tav­si­ye eder mi­sin?” di­ye rica etti.

  Bunun üzerine Efendimiz (SAV), “100 defa Sub­hâ­nal­lâh, 100 defa El­ham­dü­lil­lâh, Ve 100 defa Lâ ilâ­he il­lâl­lâh de!” bu­yur­du­lar. (İbn-i Mâ­ce, Edeb, 56; Ah­med bin Han­bel, Müsned, VI, 344)

 •  

  PEYGAMBERİMİZ YEMEĞİNİ NASIL YERDİ? YEMEK DUASI OKUNUŞU
 •  

  Yemek yerken bereketin eksilmemesi için yemekten önce ve sonra ellerin güzelce yıkanması gerektiğini bizlere öneren Peygamberimiz (SAV), her hayırlı işte olduğu gibi 'Bismillah' diyerek yemeğe başlardı. Yemeğe başlamadan önce 'Bismillah' dediği bizler tarafından daha iyi bilinse de sonunda da besmele çektiğine dair hadis-i şerifte geçmektedir.

  Efendimiz:“– Eğer bu kimse «bismillâh» deseydi yemek hepinize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit «bismillâh» desin. Yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa: «Başında da sonunda da bismillah» desin!” buyurdu. (İbn-i Mâce, Et‘ime, 7; Ebû Dâvûd, Et‘ime, 15)

 •  

   

  TUVALETE GİRERKEN VE ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

  Tuvalete girerken: “Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais” Anlamı: “Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım”

  Enes b. Malik (r.a.) rivayetine göre, Efendimiz (SAV), tuvalete girmek istediğinde: “Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi. (Buhari) Tuvaletten çıkarken: “Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve âfâni” Anlamı: “Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun”

  Hz. Âişe (r.a)’dan rivayetine göre, Efendimiz (SAV), tuvaletten çıkınca: “Lutfunla Ya Rab beni bağışla” derdi. (Ebu Davud)

 •  

   

   

  UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

  Abdestli bir şekilde yatağına girerek bazı dualarda bulunan Peygamber Efendimiz (SAV), sağ avucunu sağ yanağının altına koyarak sağ omzu üstünde uyurmuş. Bizler de Efendimiz (SAV)'in bu sünnetine uyarak kendimizde sağ tarafımıza yatma alışkanlığı edinebiliriz.

  Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.

  DUANIN ANLAMI: Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

  Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.” (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikr 56-58. )

 •  

   

   

   

   EVE GİRERKEN YA DA ÇIKARKEN OKUNABİLECEK DUA

  "Allahümme inni es'elüke hayre'l-mevlici ve hayre'l-mahreci. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve'alellahi Rabbina tevekkelna.

  DUANIN ANLAMI: Allah'ım Senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik." (Ebu Davud, Edeb, 103)

 •  

   

   

   

   

  ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA:

  Namaz kılmak ya da Kuran-ı Kerim okumak için abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak, salavat getirmek de çok faziletlidir. 

 •  

   

   

   

   

   

  Kadir Suresi Türkçe okunuşu:

      Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
  2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
  3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
  4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
  5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

  Hadis-i şerif: Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer. (Nesai)

   

   

   

   

   

   


   

Sıradaki İslami Dualar

 • Bayanlar İçin Dini Sohbet YerLeri Bayanlar İçin Dini Sohbet YerLeri  Bayanlar için dini sohbet yerleri nde Sohbet etmek artık bedava veya dini sohbet yerleri İki,üç,dört kişi bir araya gelince mutlaka ortak bir konu bulunur ve dini sohbet edilir. İster tanıdık olsun ister olmasın hiç fark etmez. Şimdi ise teknoloji ilerlerdi ve islami sohbetler de sınırları aştı.
 • Kün Fe Yekün Duası Kün Fe Yekün Duası Kün Fe Yekûn Duası nedir Arapça okunuşu, Fazileti, Kuran-ı Kerim de Kün Fe Yekûn Ol der oluverir- geçen ayetler ve anlamı Kün fe yekün duası Kadınlar Kün fe yekün Duası Arapça Kün fe yekün duası mucizesi Kün fe yekûn Duası Türkçe Okunuşu Kün fe yekûn duası okuyanlar Kün fe yekûn duası tam Hali ve Uygulaması 1001 kun fe yekûn hacet için Kun fe yekûn duası ne zaman okunur
 • Kadınlarla Dini Sohbet Konuları Kadınlarla Dini Sohbet Konuları duabahcesi oLarak Bugünkü başlığımız Kadınlarla Dini Sohbet Konuları nı seçtim. Evde olsun günlerde olsun yada komşu ziyaretlerinde olsun bir çok konudan bahsedilir. Bu duabahcesi.org olarak kırgınlık küslüklerin ve sonraki gelişmeleri kaleme aldık
 • bir sohbet bir sohbet bir sohbet Dünyanın Heryerinden Ücretsiz Ortak Arkadaşlarla Sohbet Radyo Oyun gibi Modüller için Ücretsiz Sohbete Bağlan.
 • Dinde muhabbet Nedir Dinde muhabbet Nedir Dinde muhabbet Nedir,Muhabbetin Manası Nedir dua bahçesi MUHABBET YUVASI na hoş geldiniz bugun islami sohbet kanalımızda işleyeceğimiz dini konu Sevgi, Muhabbet Nedir, Kime Karşı, Nasıl Olmalıdır
 • sohbet chat sohbet chat sohbet chat çeşitli sohbet odaları internet üzerinde mevcuttur. Ancak, hangi türde bir sohbet odası aradığınıza bağlı olarak seçenekler değişebilir. İşte farklı türde sohbet odalarına örnekler:
 • hangi dua okunur hangi dua okunur hangi dua okunur En güçlü dualar En çaresiz anda okunacak dua Ruhu RAHATLATAN dualar Canını Yakana okunacak dua Yatmadan okunacak 5 dua RAHATLATAN dualar Dualar Zor durumlarda okunacak En tesirli dua,Hastalar için okunması tavsiye edilen ayet ve dualar var mıdır,Dua okumak dışında manevi olarak rahatlamak için neler yapılabilir
 • Çarşamba Günü Okunacak DuaLar ve EsmaLar Çarşamba Günü Okunacak DuaLar ve EsmaLar Her güne bir dua vardır. Bugün Çarşamba günü duası nedir? Çarşamba Günü hangi dua ve esma kaç adet okunur? Merak edilip aranan konular arasında yer almıştır. Salı günü akşamı çekilecek Esmaül Hüsna zikirleri nelerdir, ne zaman ve kaç kere okunur? Arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlanan, merak edilenleri yazımızda derledik.acak Dualar
 • Dini şakalar Dini şakalar Dini, şaka konusu yapan Müslümanın durumu,Şaka ile dinden çıkılır mı Dini şakaya gülmek günah mı
 • namaz sohbetleri namaz sohbetleri Namaz sohbetleri, genellikle İslam dinine mensup kişiler arasında namaz, dini konular veya manevi deneyimler hakkında yapılan sohbetleri ifade eder