Dualar

Dualar

Etiketler En güçlü dualar Dualar bütün dualar allaha yapılan güzel dualar
islami sohbet Dualar
Kategori dualar
Bu Dua Sitesi 366 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dua Bahçesi Sohbet

Dualar Hakkında Detaylar

Düalar Düa Dua bahcesi Dualari Duabahçesi nden En güzel Duaları sirasi iLe sizler için hazirladık Psikolojik sorunlar için hangi dua okunur,Günlük hangi dualar okunmalı,Zor durumda hangi dua okunur,Dileklerin kabul olması için hangi dua edilmelidir

 

Günlük okunacak dua ve zikirlerin faziletleri! Her gün okunacak kısa dualar

Gündelik yaşantımız içerisinde her gün okumayı alışkanlık haline getirmemiz dua ve zikirler, her Müslümanın bilmesi ve uygulaması faziletli olan amellerdendir. Peygamberimizin tavsiye ettiği günlük zikir ve duaların anlamlarını sevaplarıyla birlikte sizlere derledik. Her gün okunacak dualar! Günlük okunacak dua ve zikirler neler? Abdest aldıktan sonra hangi dua okunur? Salavat çekmenin faziletleri...

Gündelik yaşantımız içerisinde de sıklıkla kullandığımız bir kelime olan zikir, anmak/ hatırlamak için yapılan bir şeydir. Unuttuğumuz şeyleri yeniden hafızamızda tutmak ya da hafızamızda olan şeyi koruyarak onu unutmamamızı sağlayan zikir; Müslüman bir kimsenin yaşamının her alanında olması gerekir. “Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz.” (Enfal, 8/45) ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi tüm zikirlerimiz öncelikle Allah (c.c) için olmalıdır. Öyle ki biz şükür ve ihlasla O'nu tesbih ettikçe o da bize karşılık verir. Bu duruma en güzel örnek ise “Beni anın, ben de sizi anayım.” (Bakara, 2/152) ayetidir. Dolayısıyla da gündelik yaşantımız içerisinde Allah'ı zikretmeyi alışkanlık haline getirmemiz oldukça önemlidir.

PEYGAMBERİMİZE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ

Alemlere rahmet olarak gönderin Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'i devamlı olarak anmamızın Allah (c.c)'u da hoşnut edeceğini ifade eden ayette ''Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.''  [Nisa 80] buyrulmaktadır. Dolayısıyla hem Peygamberimiz'i hatırlamak hem de Allah'ın rızasını kazanmak için salavat getirmenin önemi çok büyüktür. Salavat getirdiğimiz takdirde Allah (c.c)'un da izniyle birçok hayırlı durumun kapılarının açılabileceğini görebiliriz:

 • - Salavat çekmek günahların affedilmesine vesiledir.
 • - Bolca salavat getiren Müslüman bir kimsenin Kıyamette yakınında olur.
 • - Efen­di­miz (SAV), sa­lât oku­ya­na mu­kâ­be­le­ eder.
 • - Allah (c.c)'un üzerimize rahmeti indirmesine vesile olmaktadır.
 • - Gündelik yaşantı içerisinde unuttuğumuz sözlerin hatırlanmasına vesiledir.
 • PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİR
 • Ebû Tâ­lib’in kı­zı Üm­mü Hâ­nî (r.a),Peygamber Efendimiz (SAV)'e mü­ra­ca­at ede­rek:

  “–Yâ Ra­sû­lal­lâh! Ben ih­ti­yar­la­dım ve za­yıf­la­dım. Ba­na otur­du­ğum yer­de ya­pa­bi­le­ce­ğim bir iba­det tav­si­ye eder mi­sin?” di­ye rica etti.

  Bunun üzerine Efendimiz (SAV), “100 defa Sub­hâ­nal­lâh, 100 defa El­ham­dü­lil­lâh, Ve 100 defa Lâ ilâ­he il­lâl­lâh de!” bu­yur­du­lar. (İbn-i Mâ­ce, Edeb, 56; Ah­med bin Han­bel, Müsned, VI, 344)

 •  

  PEYGAMBERİMİZ YEMEĞİNİ NASIL YERDİ? YEMEK DUASI OKUNUŞU
 •  

  Yemek yerken bereketin eksilmemesi için yemekten önce ve sonra ellerin güzelce yıkanması gerektiğini bizlere öneren Peygamberimiz (SAV), her hayırlı işte olduğu gibi 'Bismillah' diyerek yemeğe başlardı. Yemeğe başlamadan önce 'Bismillah' dediği bizler tarafından daha iyi bilinse de sonunda da besmele çektiğine dair hadis-i şerifte geçmektedir.

  Efendimiz:“– Eğer bu kimse «bismillâh» deseydi yemek hepinize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit «bismillâh» desin. Yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa: «Başında da sonunda da bismillah» desin!” buyurdu. (İbn-i Mâce, Et‘ime, 7; Ebû Dâvûd, Et‘ime, 15)

 •  

   

  TUVALETE GİRERKEN VE ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

  Tuvalete girerken: “Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais” Anlamı: “Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım”

  Enes b. Malik (r.a.) rivayetine göre, Efendimiz (SAV), tuvalete girmek istediğinde: “Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi. (Buhari) Tuvaletten çıkarken: “Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve âfâni” Anlamı: “Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun”

  Hz. Âişe (r.a)’dan rivayetine göre, Efendimiz (SAV), tuvaletten çıkınca: “Lutfunla Ya Rab beni bağışla” derdi. (Ebu Davud)

 •  

   

   

  UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

  Abdestli bir şekilde yatağına girerek bazı dualarda bulunan Peygamber Efendimiz (SAV), sağ avucunu sağ yanağının altına koyarak sağ omzu üstünde uyurmuş. Bizler de Efendimiz (SAV)'in bu sünnetine uyarak kendimizde sağ tarafımıza yatma alışkanlığı edinebiliriz.

  Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.

  DUANIN ANLAMI: Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

  Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.” (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikr 56-58. )

 •  

   

   

   

   EVE GİRERKEN YA DA ÇIKARKEN OKUNABİLECEK DUA

  "Allahümme inni es'elüke hayre'l-mevlici ve hayre'l-mahreci. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve'alellahi Rabbina tevekkelna.

  DUANIN ANLAMI: Allah'ım Senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik." (Ebu Davud, Edeb, 103)

 •  

   

   

   

   

  ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA:

  Namaz kılmak ya da Kuran-ı Kerim okumak için abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak, salavat getirmek de çok faziletlidir. 

 •  

   

   

   

   

   

  Kadir Suresi Türkçe okunuşu:

      Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
  2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
  3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
  4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
  5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

  Hadis-i şerif: Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer. (Nesai)

   

   

   

   

   

   


   

Sıradaki İslami Dualar

 • ettehiyyatü duası ettehiyyatü duası ettehiyyatü duası dinle indir oku anlami Ettehiyyatü duası nasıl okunur Ettehiyyatü anlamı nasıl okunur Ettehiyyatü Duası neye iyi gelir Ettehiyyatü suresinin ismi nedir Ettehiyyatü kaç kere okunmalı
 • Nasip Duası Nasip Duası Nasip açılma duası Nasip Duası,Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. Meali: Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım. Cuma günü okunmalıdır,Nasip duası, kısmeti bağlanmış veya nasibi çok uzaklarda olan kişilerin okumasında hikmetler olan duadır
 • SALI GÜNÜ DUASI SALI GÜNÜ DUASI SALI GÜNÜ DUASI Dua bahçesinden sizlere Salı günü okunacak dualar, Salı günü için zikir leri tek tek araştirdik ,Salı Okunacak Dualar ve Esmalar
 • Ayetel Kürsi Duası Ayetel Kürsi Duası Ayetel Kürsi Duası, Bakara Suresi,nin 255. ayeti olarak bilinmektedir. Ayetel Kürsi okunuşu ile insana huzur veren dualar arasında bulunmaktadır
 • Pazartesi Günü Duasi Pazartesi Günü Duasi Pazartesi Günü Duasi Dua Bahçesinde Pazartesi Günü Okunacak Dualar süreler ayetler Esmalar, Zikirler ve daha fazlasi duabahcesi sohbet sitemizde mevcutdur dua bahcesi Mutluluğun Şifresinın anhtarını sizlere vermek üzere açilmiştir
 • Cumartesi Duası Cumartesi Duası Dua bahçesi sitemizden sizlere Cumartesi Duası Cumartesi günü istek duası,Her haftasonu cumaretsi sabahi dualarımiza eşlik ettiğiniz için Allah razı olsun,Rabbim bütün hayırlı dualarımız kabul eylesin Allah razı olsun hocam sizlerden bu güzel bilgiler bize öğrettiğiniz Hayırlı bol bereketli mutlu sağlıklı huzurlu sabahlar dileriz
 • Kabeden seLam Var Kabeden seLam Var Ne mütlü her gun dostlarımızın Dualarinda Olduğümuzu Bılmek Allah herkese Kabede Bile bizleri unutmayan ve dualarinde yer veren insanlar Nasip etsin herkese Bir Eyyüb olmakta zor, bir Nuh olmakta muhal..! İlla ki iyi niyet önemli, hani hac yolunda karınca misali.
 • Peygamberimizin deprem duası Peygamberimizin deprem duası Peygamberimizin deprem duası! Zelzelede okunacak Arapça dua: Deprem olmaması için Son dönemlerde görülme sıklığı giderek artış gösteren ve okuyan kimselerin kendisini güvence altına almasını sağlayacak doğal afetler, fırtına ve deprem için okunacak dualar...
 • SOHBET SONU DUASI SOHBET SONU DUASI İSLAMİ SOHBET SONU DUASI dİNİ Sohbet Bitirme Duası kısa Kısa Sohbet Duası Dini sohbet Duası Kısa dua metni 10 tane dua örneği Sohbet Duası Türkçe Vaaz Bitirme Duası Türkçe Sohbet Duası Diyanet
 • Dini SohbetLer YazıLı Dini SohbetLer YazıLı Sabır .. Başlığımızdan da anlaşıldığı üzere bugünkü yazımız sabır olsun istedim. Dini sohbetler yazılı olarak bu konuyu yazmak sabır etmenin karşılığı neler olur ve sizlerle bu konuda ünlü düşünürler ait sözler