Dini şakalar

Dini şakalar

Etiketler Dini şakalar,Şaka ile dinden çıkılır mı
islami sohbet Dini şakalar
Kategori dini-sohbet
Bu Dua Sitesi 426 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dua Bahçesi Sohbet

Dini şakalar Hakkında Detaylar

Dini, şaka konusu yapan Müslümanın durumu,Şaka ile dinden çıkılır mı Dini şakaya gülmek günah mı

 

Şakalaşmak caiz mi

1-“İnsanların söylediklerinden hiçbir şeyde yalana ruhsat verildiğini işitmedim; ancak şu üç durum müstesna: 1) Harpte, 2) İnsanlarını arasını bulmada, 3) Kadının kocasına, kocanın da karısına karşı —ailenin düzeni için söylediklerinde...” (Müslim, A.g.e)

 

2- Şunu öncelikle ifade edelim ki, Cenab-ı peygamber (as)'ın hayatında şakaya bolca yer vardır. Bu düşünceyi teyit babından Hz. Enes (ra) şöyle buyurur: “Resulullah, çocuklarla şakalaşmada insanların en önde olanı idi.”

 

Hz. Peygamber (as) şaka/latife yaparken belli ölçülere riayet ederdi.

 

a– Şaka bile olsa sadece doğruyu söylerdi.

 

b– Şaka da olsa, gereksiz yerde münakaşa etmezdi.

 

c– İnsanları korkutmazdı.

 

d– Alay ederek şakalaşmazdı.

 

Hz. Peygamber gibi, O'nun engin müsamahasından bir örneği olsa gerek, sahabe de şaka /latife yapardı.

 

İnsan şahsiyetini, onurunu rencide eden bütün söz ve hareketler, kul hakkını çiğnemektir. Toplum düzeni, bütün fertlerin haklarına riayet ve onlarla ünsiyet etmekle, görüşüp anlaşabilmekle sağlanır. Kendi hakkının çiğnenmesini arzu etmeyen insanın, bir başkasının hakkını gözetmesi kaçınılmazdır. Hukuka riayeti temin için Yüce Allah, insanların mallarına tecavüzü haram kıldığı gibi, insan şahsiyetini kırıcı olan her türlü alayı, gıybet, yalan, iftira, dedikodu ve benzeri sözlü tecavüzleri de haram kılmıştır. Bu cümleden olmak üzere çoğu kere muhatabı küçük düşürecek şekilde yapılan fiili ve sözlü şakalar da Hz. Peygamber'in hadisi ile yasaklanmıştır: "Kardeşinle mücadele ve şaka etme" (Tirmizi, Birr, 58). Mizahı çok yapan bazı sahabe hakkında Kur'ani hüküm de (el-Hadid, 57/16) nazil olmuştur. Yalanla eş anlamlı şakalar, bizzat yalan olduğu için haramdır. Ancak şaka, yalan, alay, hakaret gibi aşağılayıcı manada olmamak ve aşırı gitmemek kaydıyla yapılırsa buna müsaade edilmiştir.

 

Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabının arkadaşlarıyla şakalaştığı görülmüştür. Ebu Hureyre'den: Ashab, Rasulullah'a, "Ya Rasulullah, sen de bizimle şaka yapıyorsun" dediler. Rasulullah, "Ben sadece doğruyu konuşurum, haktan başka bir şey söylemem" (Tirmizi, Birr, 57) buyurdu.

 

İbn Abbas'tan: Bir adam, "Allah Rasulü şaka yapar mıydı?" diye sordu. "Evet" diye cevap verdim. "Peki Rasulüllah nasıl şaka yapardı?" deyince "Hz. Peygamber (s.a.s) hanımlarından birisine geniş bir elbise giydirdi . "Bu elbiseyi giy, Allah'a şükret, eteğini de gelin eteği gibi sürü" buyurdu, dedim."

 

Hz. Enes'ten: Allah'ın Rasulü, insanların en güzel ahlaka sahip olanı idi. Ebu Umeyr adında bir kardeşim vardı. Rasulüllah gelip kardeşimi görünce "Ebu Umeyr, kuş ne yapıyor?" diye sorardı. Kardeşim kuşla oynardı. Bazı namaz vakitlerinde Rasulüllah bizim evde olur, bir seccade serilmesini emreder, seccadeyi süpürür ve sular, sonra üzerinde namaza dururdu. Biz de arkasında namaz kılardık. Seccade, hurma lifinden yapılmıştı.

 

Enes b. Malik'ten: Bir adam, Rasulüllah'ın yanına geldi, onu devesine bindirmek istedi, Rasulüllah da, "Biz de seni dişi devenin yavrusuna bindirelim" dedi. Adam, "Ya Rasulüllah, devenin yavrusuna nasıl bineyim?" diye sorunca, Rasulüllah, "Bütün develeri dişi deve doğurmaz mı?" buyurdu .

 

Hz. Enes'den: Zahir adında bir bedevi, çölden Rasulüllah'a hediyeler getirmişti. Dönüp gitmek isterken, Rasulüllah da ona hediyeler verdi ve; "Zahir, bizim çölde yaşayanımızı temsil eder, biz de onun şehirde yaşayanını temsil ederiz" buyurdu. O, çirkin biri olduğu halde, Rasulüllah onu çok severdi. O, alışveriş ederken Rasulüllah arkasından gelir, onu kucaklar, kendisini adama göstermez ve "Ben kimim?" diye sorardı. Adam döndüğü zaman Rasulüllahı tanır, sırtını Rasulüllah'ın göğsünden ayırmazdı. Rasulüllah "Bu köleyi kim satın alacak" diye sorar, adam da "Ya Rasulüllah, o halde beni değersiz buluyorsun" derdi. Rasulüllah (s.a.s) "Allah katında değersiz değilsin, onun katında değerin yüksektir" buyururdu.

 

Enes (r.a) "Rasulüllah hanımlarıyla beraber olduğu zaman insanların en hoşu ve en şakacısıydı" demiştir. Peygamberimiz (s.a.s) fazla tebessüm etmeyi ve nezaketle şaka yapmayı severdi.

 

Aişe validemiz anlatır: "Bir gün Allah'ın resulu benimle koşarak yarıştı ve ben kendisini geçtim. Zamanla şişmanladığımda benimle tekrar koştu ve bu sefer beni o geçti." Yine bir gün Aişe validemizle Hz. Sevde annemiz Peygamberimizle bir yemekte bulamaç aşını yerken Sevde (r.a) "Bu yemeği sevmiyorum" dedi. Aişe (r.a): "Yemezsen yemeği yüzüne sürerim." dedi Bu konuşma esnasında önce Hz. Aişe, Hz. Sevde'nin yüzüne, sonra Hz. Sevde, Hz. Aişe'nin yüzüne birer parmak bulamaç sürerek şakalaşmışlar, Hz. Peygamber de bunları devamlı bir gülümsemeyle izlemiştir.

 

Hz. Süheyb anlatıyor: Gözüm ağrıdığı halde hurma yiyordum. Bunu gören Hz. Peygamber: "Gözün ağrıdığı halde hurma mı yiyorsun?" dediler. Ben de: "Ey Allah'ın Rasulü, ben ancak ağrımayan tarafla yiyorum" cevabını verince Rasulüllah azı dişleri görünecek derecede tebessüm ettiğini gördüm.

 

Sahabe'den Nüeyman el-Ensari (r.a) şakacı bir kimseydi. Medine'ye taze meyve ve süt gelince hemen onlardan alıp Rasulüllah'a getirerek "Ey Allahın Rasulü, bunu senin için satın aldım ve sana hediye ettim" derdi. Birkaç gün sonra malın sahibi Nüeyman'dan malının bedelini istediği zaman, o kişiyi Resulüllah'a getirip: "Ey Allah'ın Resulü, şu adamcağızın mallarının bedelini versene" derdi. Rasulüllah da "Ey Nüeyman, sen onu bize hediye etmedin mi?" diye sorduklarında, Nüeyman: "Ya Rasulüllah, alırken onun parası yanımda yoktu. Senin de ondan yemeni istiyordum, onun için alıp getirdim" deyince, Rasulüllah güler ve parasını verirdi .

 

İşte bunlar sevimli şakalardır. Sınırları taşmamak, başkasını incitmemek şartıyla arada sırada bu tür şaka yapmak müstehaptır. Az ve yerinde olan şakayı Peygamber Efendimiz de tasvip etmişlerdir. Ancak, şakaların devamlı yapılmasından sakınmak gerekir. Bir kısım mübahlar vardır ki onlara devam edildiği takdirde günaha dönebilirler. Şakanın eziyet, sıkıntı verici ve rahatsız edici olanı yasaktır.

 

Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabının yaptığı bu tür şakalar, kırıcı ve yalan cinsinden olmayan şakalardır. Böylesi şakalar ise insanlar arasında muhabbeti arttırır. Ancak her işte olduğu gibi şakada da aşırı gitmemelidir.

 

El şakaları ve öldürtücü, yaralayıcı aletlerle yapılan şakalar tehlikeli olabileceğinden yasaklanmıştır. "Her kim kardeşine -isterse ana baba bir kardeşi de olsa- (korkutmak üzere) demirle işaret ederse, onu bırakmaya kadar melekler o kimseye lanet ederler. " "Sakın sizden biriniz (din) kardeşine silah ile işaret etmesin. çünkü işaret eden kimse bilmez ki belki Şeytan o silahı elinden kaydırır, işaret edilen adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır” (Riyazu's-Salihin, III, 293).

 

Kocanın eşi ile şakalaşması ve oynaşması, aralarındaki sevgiyi arttıracağı için tasvip, hatta teşvik edilmiştir (Ebu Davud, Edeb, 84,85,149,7; İbn Mace, Cihad, 40; Ahmed b. Hanbel, II, 352, 364, 3/67, 5/32).

 

Ayrıca kinayeli bile olsa alayımsı konuşmak dinen uygun değildir. Hem kul hakkına hem de Alah hakkına girer. Kötü olduğunu bile bile alaycı bir tavırla "ne güzel olmuş" demek gibi. Alaycı tavır ve konuşmalardan sakınmak gerekir.

Sıradaki İslami Dualar

  • Ölüm Bir Son Değildir Ölüm Bir Son Değildir Ölüm Bir Son Değildir Ölüm bir son değil yeni ve bitmeyecek bir hayatın başlangıcıdır.bu geçici dünya için harıl harıl çalışan insanlar keşke kalıcı hayatımiz içinde çaba sarfetseler.onca sıkıntıyla sinandigi halde bu dünyadan hiç gitmek istemiyor.
  • İhlas Suresi anlamı İhlas Suresi anlamı İhlas suresi yani halkımızın tabiriyle kulhü suresinin faziletleri İhlas Suresi Yazılışı İhlas Suresi Türkçe Yazılışı İhlas suresi 41 İhlas Suresi fazileti 1031 ihlas suresi fazileti 313 İhlas suresi fazileti İhlas Suresi anlamı 27 ihlas Okumanın fazileti
  • 14 şubat bizim günümüz değil 14 şubat bizim günümüz değil 14 şubat bizim günümüz değil,o Katoliklerin günüdür Dini bir gün olması ve kişinin inancını ilgilendirmesi nedeniyle Ortodoksların bile kutlamadıkları bir gün hakkında Müslüman olarak bizimde bir görüşümüzün ve bakışımızın olması gerekmez mi diye düşündüm ve biraz araştırdım.
  • 25 şübat Cuma mesajları 25 şübat Cuma mesajları hayirli sabahlar Hayırlı Cumalar olsun tüm duabahcesi ve tüm dünyada yaşayan müslüöman kardeşlerimizeBirbirinden güzel 25 şübat Cuma mesajları ayetli ve dualı cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 25 Şubat a özel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
  • Ağlatan İlahiler Ağlatan İlahiler Allah herkesten razı olsun güzel ilahiler icin Ağlatan İlahiler dinle indir En Güzel İlahiler, Sevilen İlahiler, Müziksiz İlahiler, Ağlatan İlahiler, Seçme İlahiler, Karışık İlahiler, Zikirli İlahiler, Yürek Yakan İlahiler, Çok Dinlenen İlahiler, Meşhur İlahiler, Yeni Çıkan İlahiler, En Beğenilen İlahiler, Birbirinden Güzel İlahiler, İlahi Listeleri, Karışık Seçme İlahiler ağlatan ilahiler gurubu ekibi olarak Kadir geceniz mübarek olsun kardeşlerim ben en fazla sizin ilahileri beğenek dinliyorum yılardır dinledim ilahi sanatçıları var onun için hepnize teşekkür ederim
  • Nefsi temizlemek için dua Nefsi temizlemek için dua Dua Esintisi Kötülüklerden Şerlerden Belalardan Korunma Duası Nefsi temizlemek için dua Nefsime, dinime, aileme, çocuklarıma, malıma, dostlarıma, onların dinlerine, mallarına bin kere Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nefsime, dinime, aileme, çocuklarıma, malıma, dostlarıma, onların dinlerine, mallarına milyon kere Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber Rabbimiz tüm musibetlerden şerlerden belalardan bütün mahlukatlarin şerlerinden hifzu muhaza et ya erhamerrahimin beni eşimi cocuklarimi ailemi himayenden ayırma ya Rabbim Amin
  • En Güzel İlahiler En Güzel İlahiler Bedava Dünyanın En Güzel İlahileri dinle en iyi ilahiler dinle indir ücretsiz En güzel ilahiler Listesi ve Sözleri En güzel ilahiler sözleri Eski ilahiler Dünyanın En güzel ilahileri Sözleri Abdurrahman Önül ilahileri karışık ilahiler ilahileri dinle - youtube Geçen sene bu gün güzel kabedeydim herşeyi unutuyorsun ama asla Medine Kabe unutulmuyor özlem dahada büyüyor özlemi artıyor rabbim tekrar nasip etsin inşallah isteyen herkese bu ilahiyi söyleyen kardeşim ağzına sağlık
  • Müziksiz ilahiler - Hoşgeldin ya şehr-i ramazan Müziksiz ilahiler - Hoşgeldin ya şehr-i ramazan Müziksiz ilahiler - Hoşgeldin ya şehr-i ramazan dinle indir şehr-i ramazan ne demek Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan yazisi şehr-i ne demek Sadabat İlahisi indir Bir gün yok olacaksın, Can alıp can veren var Ne verirsen elinle o gider seninle ilahi Maşallah üstadım sesine sağlık
  • Çocuğa Okunacak Dua Çocuğa Okunacak Dua Huysuz Çocuğa Okunacak Dua şüdür Ya Mukit ve Ya Şehid esmalarının yanında Euzu besmele çekilerek aşağıda Türkçe anlamı verilen dualar okunur
  • Samimi Dua Etmenin Sırları Samimi Dua Etmenin Sırları Düa Bahçesinde Kalpten dua Ve Sohbet nasıl yapılır Samimi Dua Etmenin Sırları Duamızı bir kelebek kanadı misali ümit ve korku arasında incecikten titreyen bir kalp ile,bir yaprak misali hem bahara hem güze razı bir hal teslimiyeti ile yapmalıyız Onların yanları yataklardan uzaklaşır.Rablerine korku ve umutla dua ederler