Dini şakalar

Dini şakalar

Etiketler Dini şakalar,Şaka ile dinden çıkılır mı
islami sohbet Dini şakalar
Kategori dini-sohbet
Bu Dua Sitesi 622 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dua Bahçesi Sohbet

Dini şakalar Hakkında Detaylar

Dini, şaka konusu yapan Müslümanın durumu,Şaka ile dinden çıkılır mı Dini şakaya gülmek günah mı

 

Şakalaşmak caiz mi

1-“İnsanların söylediklerinden hiçbir şeyde yalana ruhsat verildiğini işitmedim; ancak şu üç durum müstesna: 1) Harpte, 2) İnsanlarını arasını bulmada, 3) Kadının kocasına, kocanın da karısına karşı —ailenin düzeni için söylediklerinde...” (Müslim, A.g.e)

 

2- Şunu öncelikle ifade edelim ki, Cenab-ı peygamber (as)'ın hayatında şakaya bolca yer vardır. Bu düşünceyi teyit babından Hz. Enes (ra) şöyle buyurur: “Resulullah, çocuklarla şakalaşmada insanların en önde olanı idi.”

 

Hz. Peygamber (as) şaka/latife yaparken belli ölçülere riayet ederdi.

 

a– Şaka bile olsa sadece doğruyu söylerdi.

 

b– Şaka da olsa, gereksiz yerde münakaşa etmezdi.

 

c– İnsanları korkutmazdı.

 

d– Alay ederek şakalaşmazdı.

 

Hz. Peygamber gibi, O'nun engin müsamahasından bir örneği olsa gerek, sahabe de şaka /latife yapardı.

 

İnsan şahsiyetini, onurunu rencide eden bütün söz ve hareketler, kul hakkını çiğnemektir. Toplum düzeni, bütün fertlerin haklarına riayet ve onlarla ünsiyet etmekle, görüşüp anlaşabilmekle sağlanır. Kendi hakkının çiğnenmesini arzu etmeyen insanın, bir başkasının hakkını gözetmesi kaçınılmazdır. Hukuka riayeti temin için Yüce Allah, insanların mallarına tecavüzü haram kıldığı gibi, insan şahsiyetini kırıcı olan her türlü alayı, gıybet, yalan, iftira, dedikodu ve benzeri sözlü tecavüzleri de haram kılmıştır. Bu cümleden olmak üzere çoğu kere muhatabı küçük düşürecek şekilde yapılan fiili ve sözlü şakalar da Hz. Peygamber'in hadisi ile yasaklanmıştır: "Kardeşinle mücadele ve şaka etme" (Tirmizi, Birr, 58). Mizahı çok yapan bazı sahabe hakkında Kur'ani hüküm de (el-Hadid, 57/16) nazil olmuştur. Yalanla eş anlamlı şakalar, bizzat yalan olduğu için haramdır. Ancak şaka, yalan, alay, hakaret gibi aşağılayıcı manada olmamak ve aşırı gitmemek kaydıyla yapılırsa buna müsaade edilmiştir.

 

Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabının arkadaşlarıyla şakalaştığı görülmüştür. Ebu Hureyre'den: Ashab, Rasulullah'a, "Ya Rasulullah, sen de bizimle şaka yapıyorsun" dediler. Rasulullah, "Ben sadece doğruyu konuşurum, haktan başka bir şey söylemem" (Tirmizi, Birr, 57) buyurdu.

 

İbn Abbas'tan: Bir adam, "Allah Rasulü şaka yapar mıydı?" diye sordu. "Evet" diye cevap verdim. "Peki Rasulüllah nasıl şaka yapardı?" deyince "Hz. Peygamber (s.a.s) hanımlarından birisine geniş bir elbise giydirdi . "Bu elbiseyi giy, Allah'a şükret, eteğini de gelin eteği gibi sürü" buyurdu, dedim."

 

Hz. Enes'ten: Allah'ın Rasulü, insanların en güzel ahlaka sahip olanı idi. Ebu Umeyr adında bir kardeşim vardı. Rasulüllah gelip kardeşimi görünce "Ebu Umeyr, kuş ne yapıyor?" diye sorardı. Kardeşim kuşla oynardı. Bazı namaz vakitlerinde Rasulüllah bizim evde olur, bir seccade serilmesini emreder, seccadeyi süpürür ve sular, sonra üzerinde namaza dururdu. Biz de arkasında namaz kılardık. Seccade, hurma lifinden yapılmıştı.

 

Enes b. Malik'ten: Bir adam, Rasulüllah'ın yanına geldi, onu devesine bindirmek istedi, Rasulüllah da, "Biz de seni dişi devenin yavrusuna bindirelim" dedi. Adam, "Ya Rasulüllah, devenin yavrusuna nasıl bineyim?" diye sorunca, Rasulüllah, "Bütün develeri dişi deve doğurmaz mı?" buyurdu .

 

Hz. Enes'den: Zahir adında bir bedevi, çölden Rasulüllah'a hediyeler getirmişti. Dönüp gitmek isterken, Rasulüllah da ona hediyeler verdi ve; "Zahir, bizim çölde yaşayanımızı temsil eder, biz de onun şehirde yaşayanını temsil ederiz" buyurdu. O, çirkin biri olduğu halde, Rasulüllah onu çok severdi. O, alışveriş ederken Rasulüllah arkasından gelir, onu kucaklar, kendisini adama göstermez ve "Ben kimim?" diye sorardı. Adam döndüğü zaman Rasulüllahı tanır, sırtını Rasulüllah'ın göğsünden ayırmazdı. Rasulüllah "Bu köleyi kim satın alacak" diye sorar, adam da "Ya Rasulüllah, o halde beni değersiz buluyorsun" derdi. Rasulüllah (s.a.s) "Allah katında değersiz değilsin, onun katında değerin yüksektir" buyururdu.

 

Enes (r.a) "Rasulüllah hanımlarıyla beraber olduğu zaman insanların en hoşu ve en şakacısıydı" demiştir. Peygamberimiz (s.a.s) fazla tebessüm etmeyi ve nezaketle şaka yapmayı severdi.

 

Aişe validemiz anlatır: "Bir gün Allah'ın resulu benimle koşarak yarıştı ve ben kendisini geçtim. Zamanla şişmanladığımda benimle tekrar koştu ve bu sefer beni o geçti." Yine bir gün Aişe validemizle Hz. Sevde annemiz Peygamberimizle bir yemekte bulamaç aşını yerken Sevde (r.a) "Bu yemeği sevmiyorum" dedi. Aişe (r.a): "Yemezsen yemeği yüzüne sürerim." dedi Bu konuşma esnasında önce Hz. Aişe, Hz. Sevde'nin yüzüne, sonra Hz. Sevde, Hz. Aişe'nin yüzüne birer parmak bulamaç sürerek şakalaşmışlar, Hz. Peygamber de bunları devamlı bir gülümsemeyle izlemiştir.

 

Hz. Süheyb anlatıyor: Gözüm ağrıdığı halde hurma yiyordum. Bunu gören Hz. Peygamber: "Gözün ağrıdığı halde hurma mı yiyorsun?" dediler. Ben de: "Ey Allah'ın Rasulü, ben ancak ağrımayan tarafla yiyorum" cevabını verince Rasulüllah azı dişleri görünecek derecede tebessüm ettiğini gördüm.

 

Sahabe'den Nüeyman el-Ensari (r.a) şakacı bir kimseydi. Medine'ye taze meyve ve süt gelince hemen onlardan alıp Rasulüllah'a getirerek "Ey Allahın Rasulü, bunu senin için satın aldım ve sana hediye ettim" derdi. Birkaç gün sonra malın sahibi Nüeyman'dan malının bedelini istediği zaman, o kişiyi Resulüllah'a getirip: "Ey Allah'ın Resulü, şu adamcağızın mallarının bedelini versene" derdi. Rasulüllah da "Ey Nüeyman, sen onu bize hediye etmedin mi?" diye sorduklarında, Nüeyman: "Ya Rasulüllah, alırken onun parası yanımda yoktu. Senin de ondan yemeni istiyordum, onun için alıp getirdim" deyince, Rasulüllah güler ve parasını verirdi .

 

İşte bunlar sevimli şakalardır. Sınırları taşmamak, başkasını incitmemek şartıyla arada sırada bu tür şaka yapmak müstehaptır. Az ve yerinde olan şakayı Peygamber Efendimiz de tasvip etmişlerdir. Ancak, şakaların devamlı yapılmasından sakınmak gerekir. Bir kısım mübahlar vardır ki onlara devam edildiği takdirde günaha dönebilirler. Şakanın eziyet, sıkıntı verici ve rahatsız edici olanı yasaktır.

 

Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabının yaptığı bu tür şakalar, kırıcı ve yalan cinsinden olmayan şakalardır. Böylesi şakalar ise insanlar arasında muhabbeti arttırır. Ancak her işte olduğu gibi şakada da aşırı gitmemelidir.

 

El şakaları ve öldürtücü, yaralayıcı aletlerle yapılan şakalar tehlikeli olabileceğinden yasaklanmıştır. "Her kim kardeşine -isterse ana baba bir kardeşi de olsa- (korkutmak üzere) demirle işaret ederse, onu bırakmaya kadar melekler o kimseye lanet ederler. " "Sakın sizden biriniz (din) kardeşine silah ile işaret etmesin. çünkü işaret eden kimse bilmez ki belki Şeytan o silahı elinden kaydırır, işaret edilen adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır” (Riyazu's-Salihin, III, 293).

 

Kocanın eşi ile şakalaşması ve oynaşması, aralarındaki sevgiyi arttıracağı için tasvip, hatta teşvik edilmiştir (Ebu Davud, Edeb, 84,85,149,7; İbn Mace, Cihad, 40; Ahmed b. Hanbel, II, 352, 364, 3/67, 5/32).

 

Ayrıca kinayeli bile olsa alayımsı konuşmak dinen uygun değildir. Hem kul hakkına hem de Alah hakkına girer. Kötü olduğunu bile bile alaycı bir tavırla "ne güzel olmuş" demek gibi. Alaycı tavır ve konuşmalardan sakınmak gerekir.

Sıradaki İslami Dualar

 • 11 Kasım 2022 Cuma mesajlari 11 Kasım 2022 Cuma mesajlari  Cuma mesajları, 11 Kasım da her cuma olduğu gibi 11 Kasım cuma sabahinda da da araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dinine mensup kişiler için mübarek olduğu kabul edilen cuma günlerinde birçok kişi cuma mesajları ve sözlerini inceliyor. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter ya da Facebook ta hem yazılı hem de görsel olarak paylaşabileceğiniz yazılı, anlamlı cumanız mübarek olsun sözleri ve resimli Cuma mesajları
 • Zikirlerin Fazileti Zikirlerin Fazileti Zikirlerin Fazileti En kuvvetli zikir hangisi Sırlı Zikirler Allah katında en büyük zikir En faziletli zikir Sonsuz sevap olan zikir Zikirler ve sayıları Zikirler ve Faziletleri Ruhu güçlendiren zikir
 • Pazar Günü duasi Pazar Günü duasi Selamün Aleyküm duabahcesi Sohbet kullanicilari Bu pazar sabahi da Dualara teşrif ediyorsunuz.. Rabbim Sizlerden Razı Olsun. Pazar Günü Okunacak Çok Etkili Dilek Duasını Rabbim Dualarımızı Kabul Eylesin
 • Dua Saati Dua Saati Dua bahçesinde Dua Saati Bilindiği gibi dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Yaradan o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez ve bol ihsanda bulunur. Bu özel günler: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir
 • Dini Sözler Dini Sözler Dua bahçesinden sizler için özenle hazirladiğimiz Dini Sözler,2022 senesinde populer olucak ve en çok kullanilicak Kısa, uzun, anlamlı, resimli dini sözler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İslami sözler ile Whatsapp başta olmak üzere diğer sosyal medayalarda paylaşabılıceğiniz i
 • 4 Kasım cuma mesajları 4 Kasım cuma mesajları Hayırlı Cumalar sevgili müslüman din kardeşlerim 4 Kasım Cuma günü için resimli cuma mesajları ve kutlama sözleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Müslamanlar tarafından her hafta Cuma gününe büyük önem verilmektedir.WahtsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlardan paylaşımına uygun dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları
 • Her İsteğini Yerine Getirecek Dua Her İsteğini Yerine Getirecek Dua Cübbeli Ahmet Hoca dan Her İsteğini Yerine Getirecek Dua 3 Mart Perşembe den Başlayarak Beraât Gecesine Kadar Her Akşam Yatsı Namazı Sonrası 15 Kere, Beraât Gecesi İse 30 Kere Okuyanın Her İsteğini Yerine Getirecek Dualar Dileklerin kabul olması için dualar
 • cübbeli ahmet hoca - Öyle Bir Dua Var Ki cübbeli ahmet hoca - Öyle Bir Dua Var Ki cübbeli ahmet hoca - Öyle Bir Dua Var Ki Cübbeli Ahmet Hoca Her Derdi İYİLEŞTİREN Dua Kınama duası arapça Cübbeli Ahmet Hoca hastaya 7 kere okunacak dua Öyle Bir Dua Var ki Onu Okuyan Ne Kör Olur Ne Felç Olur Mide için dua Cübbeli Yazılıp üstünde taşınacak Dualar Size Öyle Bir Dua Yazdım ki Okursanız veya Üzerinizde Taşırsanız Ona Hayırdan
 • ettehiyyatü duası ettehiyyatü duası ettehiyyatü duası dinle indir oku anlami Ettehiyyatü duası nasıl okunur Ettehiyyatü anlamı nasıl okunur Ettehiyyatü Duası neye iyi gelir Ettehiyyatü suresinin ismi nedir Ettehiyyatü kaç kere okunmalı
 • Pazartesi Günü Duasi Pazartesi Günü Duasi Pazartesi Günü Duasi Dua Bahçesinde Pazartesi Günü Okunacak Dualar süreler ayetler Esmalar, Zikirler ve daha fazlasi duabahcesi sohbet sitemizde mevcutdur dua bahcesi Mutluluğun Şifresinın anhtarını sizlere vermek üzere açilmiştir